Archief

Nog veel woningen nodig in Midden-Delfland

Uit de woonvisie Midden-Delfland 2010-2025 blijkt dat als de gemeente bij wil blijven, er nog zo'n 1.200 tot 1.400 woningen moeten worden gerealiseerd.

De verwachting is dat tot 2025 zowel het totale aantal inwoners als het totale aantal huishoudens in Midden-Delfland flink gaat toenemen. Deze toename komt vooral doordat ouderen langer op zichzelf blijven wonen.

De gemeente wil onder meer de diversiteit in het woonaanbod te vergroten en de mogelijkheden voor starters uitbreiden.

Uit een onderzoek naar woonwensen blijkt verder dat de inwoners zeer tevreden zijn over het wonen in Midden-Delfland.