Archief

Kansenkaart biogas Provincie

De provincie Zuid-Holland wil met de deze week gepresenteerde Kansenkaart Biogas de ontwikkelingen voor Groen Gas in de provincie stimuleren.

De Kansenkaart biedt per gemeente informatie over wat er in Zuid-Holland aan mest, GFT, rioolslib en industriële restproducten beschikbaar is en wat daar nu mee gebeurt. Daarnaast maakt de kaart inzichtelijk waar toekomstige productie en verwerking kansen hebben.

Groen Gas is een schonere versie van aardgas en kan worden opgewekt uit bijvoorbeeld GFT-afval, mest of rioolslib. Het gas dat vrijkomt bij de vergisting van deze stoffen is te gebruiken door huishoudens en bedrijven, maar kan ook als motorbrandstof dienen. De Kansenkaart Biogas is te vinden op de site van de provincie Zuid-Holland.

Categorieen:
Algemeen