Archief

PvdA Maassluis tegen Blankenburgtunnel

De PvdA Maassluis laat weten tegen de mogelijke aanleg van de Blankenburgtunnel te zijn. Deze tunnel zou onder de Waterweg lopen tussen Maassluis en Vlaardingen. Hierdoor gaat de Blankenburgtunnel dwars door het polderlandschap van de Zuidbuurt. Het alternatief is de Oranjetunneltracé ter hoogte van de stormvloedkering.

De PvdA Maassluis wijst op het coalitieakkoord waarin staat dat de Blankenburgtunnel onbespreekbaar is. Het coalitieakkoord is afgesloten met de VVD Maassluis en de VSP. Het College van B&W in Maassluis heeft volgens de PvdA recentelijk dan ook terecht samen met Vlaardingen, Schiedam en Midden Delfland bezwaar aangetekend tegen de aanleg van een mogelijke Blankenburgtunnel.

Aanleiding waarom de PvdA weer van zich laat horen is omdat Minister Eurlings van verkeer nog voor de zomer zijn voorkeur wilt uitspreken over één van de twee tunnels.