Archief

Meer verkeersveiligheid rond 's-Gravenzandse scholen

De gemeente Westland gaat dit voorjaar bij drie scholen in 's-Gravenzande maatregelen treffen om de verkeersveiligheid rond die scholen te verbeteren en het gedrag van ouders die hun kinderen naar school brengen te beïnvloeden.

Het gaat om de dicht bij elkaar gelegen Kameleon, De Driekleur (gebouw Beatrix) en de Godfried Bomansschool. Gebleken is dat er rond de scholen langs de Spinel en de Eikenlaan geregeld sprake is van verkeersonveilige situaties.

De maatregelen bestaan onder andere uit het aanbrengen van de tekst 'schoolzone' op de rijbaan, een verbod om stil te staan voor de school aan de Spinel, het afsluiten van de brug bij de Westlandhal voor autoverkeer en het aanpassen van straatwerk voor die brug. Verder wordt de situatie bij de Kameleon verbeterd door het aanpassen van de uitrit vanaf het parkeerterrein, waardoor het fietsverkeer zoveel mogelijk gescheiden wordt van het verkeer. Ook komen er gedragsbeïnvloedende borden.

Categorieen:
Westland Algemeen