Archief

Convenant woonservicegebied Hoek van Holland

Recentelijk ondertekenden de stad Rotterdam, de deelgemeente Hoek van Holland en alle Hoekse partijen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en veiligheid het convenant woonservicegebied Hoek van Holland.

Een woonservicegebied (WSG) is een wijk van ca. 10.000 inwoners, waarin iedereen, inclusief ouderen en mensen met een beperking, zo lang mogelijk met behoud van eigen regie kan blijven wonen.

In een WSG wordt een hoogwaardig pakket aan wonen, zorg en welzijnsdiensten aangeboden en gegarandeerd.