Archief

Genootschap Oud Westland stelt prijs is

Als waardering voor personen of organisaties die zich op een bijzondere manier inspannen om de historie van het Westland levend te houden, heeft het Genootschap Oud Westland een Oud Westlandprijs ingesteld.

De prijs, die elke twee jaar zal worden uitgereikt, wordt toegekend op voordracht van een jury die zal worden samengesteld uit deskundigen op het gebied van monumenten, literatuur, en de (Westlandse) geschiedenis in het algemeen.

Iedereen kan worden voorgedragen voor de prijs, waaraan een oorkonde en een geldbedrag van 500 euro zijn verbonden.

Categorieen:
Westland Algemeen