Archief

Midden-Delfland wil maatwerk rijksgelden onderwijs

Gemeente Midden-Delfland pleit voor maatwerk bij de verdeling van gelden voor onderwijshuisvesting.

Kleinere woonkernen zoals Schipluiden, Maasland en Den Hoorn hebben scholen met relatief weinig kinderen. Om deze scholen in stand te houden kost dit verhoudingsgewijs veel geld, waardoor de gemeente bijna twee keer meer uitgeeft dan dat zij ontvangt van het Rijk. De gemeente vindt het vreemd dat de rijksbekostiging zo algemeen is terwijl het onderwijshuisvestingslandschap zo verschillend kan zijn.

Door middel van maatwerk kunnen er volgens de gemeente Midden-Delfland meer mogelijkheden worden geschapen.