Archief

WOZ-waarde woningen stijgt

De WOZ-waarde is in de meeste gevallen licht gestegen ten opzichte van vorig jaar, terwijl in de ontwikkelingen op de woningmarkt sprake is van een daling in de verkoopprijs.

De stijging heeft te maken met de waardepeildatum. Tussen de waardepeildatum 1 januari 2008 en 1 januari 2009 was er sprake van een gemiddelde landelijke waardestijging van 0 tot 1%. In de tweede helft van 2008 zijn de woningprijzen gaan dalen, daardoor ligt de WOZ-waarde per 1 januari 2009 gemiddeld net iets hoger dan 1 januari 2009. De waarde-ontwikkeling van woningen in het Westland sluit aan bij deze landelijke trend.

Gemeente Westland heeft in de meeste gevallen de tarieven van de onroerendezaakbelasting en de rioolheffing in vergelijking met vorig jaar verlaagd. De lichte stijging van de WOZ-waarde wordt hierdoor gecompenseerd.

Categorieen:
Westland Algemeen