Archief

Maassluis werkt aan nieuw jeugdbeleid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis hebben in december ingestemd met het opzetten van een nieuw jeugdbeleid voor 2010 tot 2014. Met jong en oud moet het jeugdbeleid nieuw gestalte krijgen.

Wethouder Luijendijk van sociale zaken is blij, dat verreweg de meeste jeugd in Maassluis het geweldig doet, en betrokken is bij de samenleving. Hij heeft zeker geen negatief beeld maar vindt ook dat ouderen zich voldoende moeten realiseren dat de jeugd ook de kans moet krijgen zich te ontwikkelen. Zogenaamde 'hangjongeren' waar ouderen zich nog wel eens aan ergeren, veroorzaken niet altijd overlast. Als dat wel het geval is moet er altijd gepraat kunnen worden, volgens de wethouder.

De Nederlandse taal is een belangrijk speerpunt in het nieuwe jeugdbeleid. Als er een taalachterstand is bij sommige allochtone groepen moet deze weggewerkt worden middels cursussen en begeleiding. Dit in het kader van 'Veilig Opgroeien' van de gemeente, waar ook zaken als alcohol, drugs, overgewicht en het voortijdig verlaten van de school in opgenomen is.

Categorieen:
Maassluis Algemeen