Archief

Wachtlijst jeugdzorg bijna weg

De wachtlijst van de Zuid-Hollandse jeugdzorg is bijna volledig weg.

Op 1 januari 2008 moesten 584 kinderen langer dan 9 weken wachten op jeugdzorg, 1 januari 2009 waren dat er 333. Op 1 januari van dit jaar was dit getal geslonken tot 18 jongeren.

Met extra geld van het rijk en van de provincie voor werving en opleiding van personeel en de uitbreiding van plaatsen voor 24-uurs opvang kon Jeugdzorg meer zorg leveren.

Naast de 18 kinderen die langer dan 9 weken wachtten op zorg, waren er op

1 januari nog 48 kinderen bij wie de zorg niet binnen 9 weken was gestart. De oorzaak daarvan was niet dat de zorg niet voorhanden was, maar dat kinderen en gezinnen ervoor kozen te wachten met de start van de zorg.

In totaal heeft Jeugdzorg in Zuid-Holland 8.600 gebruikers geholpen.

Categorieen:
Algemeen