Archief

Bogaard wil opschorting besluit gemeentehuis

Jan Bogaard, voormalig CDA raadslid, die als onafhankelijk raadslid en eenmansfractie actief is wil via een initiatiefvoorstel tijdens de raadsvergadering van dinsdag 26 januari bereiken dat de besluiten over het nieuwe gemeentehuis worden opgeschort.

Met zijn nieuwe partij 'Westland Verstandig' wil Bogaard dat de besluiten uiteindelijk helemaal worden ingetrokken en er op zoek wordt gegaan naar een andere oplossing.

In april 2008 stemden de raadsfracties van CDA, GBW, LPF en VVD voor deze plannen. De fracties van CU/SGP, Progressief Westland en Jan Bogaard zelf (voorheen CDA) zagen er geen heil in en stemden tegen maar vormden met zeven stemmen een minderheid.

Bogaard wil dat het college, in afwachting van een heroverweging, geen enkele activiteit meer onderneemt en stopt met het aanwenden van het krediet van 90,05 miljoen euro. Verder wil hij dat het college het complete dossier over het gemeentehuis, inclusief een overzicht van alle aangegane verplichtingen en consequenties van ontbinding van de verplichtingen, uiterlijk 11 maart 2010 aan de nieuwe raad beschikbaar stelt.

Categorieen:
Westland Algemeen