Archief

Westlandse bevolking blijft groeien

In tegenstelling tot veel gemeenten, vooral buiten de Randstad, blijft de Westlandse bevolking tot na 2020 groeien. Wel kan de oorspronkelijke woningbouwopgave voor Westland 10.500 woningen, exclusief Westlandse Zoom, zoals vastgesteld in de Greenportvisie, naar beneden worden bijgesteld.

De prognose is dat er tot 2020 ongeveer 1.900 woningen minder nodig zijn. De oorzaak hiervan ligt in de gewijzigde bevolkingssamenstelling en veranderende woonvoorkeuren.

Categorieen:
Westland Algemeen