Archief

Westland grootste tuinbouwgemeente

Westland is nog steeds de grootste glastuinbouwgemeente van Nederland. De omvang van het duurzame glas, waaronder 2.402 hectare teeltareaal , 993 ha groenten en 1.394 ha sierteelt, waterberging, infrastructuur en woningen met bestemming glastuinbouw bedraagt totaal 4.500 hectare.

De afgelopen jaren is het teeltareaal met 9% afgenomen, terwijl het aantal glastuinbouwbedrijven met 30 % is afgenomen.

De herstructurering en schaalvergroting in de glastuinbouw zullen ook in de komende jaren worden voortgezet. Door intensivering en herstructurering kan het teeltareaal worden verhoogd, terwijl tegelijkertijd ook nog beperkt glas zal verdwijnen op basis van gewijzigde bestemmingen.

Categorieen:
Westland Algemeen