Archief

Landelijke aanpak geweld tegen politie

Alle politiekorpsen in Nederland gaan het geweld tegen politiemensen op dezelfde manier aanpakken. Zo wordt na een incident altijd een proces-verbaal opgemaakt en aangifte gedaan.

Minister Ter Horst (BZK), de politiebonden, het Korpsbeheerdersberaad, het Openbaar Ministerie en de Raad van Korpschefs in oprichting, hebben overeenstemming bereikt over een 'Landelijke Protocol Geweld tegen Politieambtenaren'.

Het protocol is bedoeld als signaal dat verbaal en fysiek geweld tegen de politie niet wordt getolereerd en altijd een vervolg krijgt. Na een incident wordt een proces-verbaal opgemaakt en aangifte gedaan. Daarna vindt opsporing en vervolging van de verdachte plaats. Als er schade is, wordt deze verhaald op de dader.

Categorieen:
Algemeen