Archief

Greenport Westland versterken

Na vijf jaar gemeente Westland is eind 2009 de visie Greenport Westland 2020 geëvalueerd. De komende jaren ligt het accent vooral op het verduurzamen van het glastuinbouwcluster en het behoud van voldoende teeltareaal.

In 2005 heeft de gemeente Westland de visie Greenport Westland 2020 ontwikkeld om haar positie als Greenport nog verder te versterken en het woon- en leefklimaat te verbeteren. Deze visie geeft de ruimtelijke en economische kaders aan waarbinnen de gemeente zich duurzaam wil ontwikkelen en legt de nadruk op versterking van de tuinbouwcluster, de fysieke bereikbaarheid van Westland en het verstevigen van de dorpskernen.

Behoud van het glasareaal in Westland is en blijft een belangrijke doelstelling. Maar ook uitbreiding van bedrijven krijgt veel aandacht.

Categorieen:
Westland Algemeen