Archief

Stijging schadebedrag jaarwisseling 4%

Tijdens de jaarwisseling in Westland is er voor 52 duizend euro schade veroorzaakt, een stijging van 4% ten opzichte van de voorgaande jaarwisseling. Bij de jaarwisseling van 2008/2009 was er 50 duizend euro schade veroorzaakt.

Ondanks de stijging van het schadebedrag is volgens de gemeente de jaarwisseling beter beheersbaar en rustiger verlopen. De raadscommissie bestuur, de lokale driehoek (bestaande uit burgemeester, de bureauchef van de politie en de officier van justitie) en het college van B&W hebben complimenten gegeven over de inzet van de vele hulpverleners.

Ook was er lof voor organisatoren van de diverse geslaagde feesten en voor inwoners die hun steentje hebben bijgedragen bij het opruimen tijdens nieuwjaarsochtend.

Categorieen:
Westland Algemeen