Archief

Informatie nieuwe heffingsplicht bloemkwekerij

De nieuwe heffingsplicht in de bloemkwekerij is per 1 januari 2010 in werking getreden. In het nieuwe systeem hebben alle telers, importeurs en handelaren een heffingsplicht. In 2010 berekenen PT en HBAG de vakheffing voor de handel over alle aankopen van bloemkwekerijproducten in Nederland. Ook aankopen bij andere handelaren en importeurs vallen hieronder, wat een belangrijke wijziging ten opzichte van het oude systeem is.

Gebleken is dat de sierteelthandel nog veel vragen heeft over de inhoud en gevolgen van de wijzigingen. Daarom organiseert het PT in overleg met de VGB een informatiebijeenkomst op vrijdag 22 januari in Zoetermeer om de sierteelthandel nader te informeren over de veranderingen in de bloemkwekerijproducten en de gevolgen daarvan.

Categorieen:
Algemeen