Archief

Scholen Maassluis bewaakt

Alle basis- en middelbare scholen in Maassluis worden tijdens de jaarwisseling permanent bewaakt. Er is een beveiligingsbeambte in de school aanwezig.

De maatregel is genomen vanwege de grote hoeveelheid brandstichtingen in scholen tijdens de afgelopen jaren tijdens Oud en Nieuw.

Door het wijkteam Maassluis zal tijdens de oud-en nieuwnacht gebruik worden gemaakt van mobiele camera's. Deze worden ingezet om filmopnamen te maken van openbare ordeverstoringen. De opnamen worden gebruikt ten behoeve van het opsporingsonderzoek ingeval van vernielingen, vechtpartijen en ongeregeldheden.

Verder doet de gemeente Maassluis een dringend beroep op bedrijven om geen afval beschikbaar te stellen ten behoeve van vreugdevuren.

Categorieen:
MaassluisAlgemeen