Archief

Glastuinbouw zet grote stappen in energie-efficiëntie

De energie-efficiëntie van de Nederlandse glastuinbouw is sterk verbeterd en het aandeel duurzame energie is toegenomen.

De glastuinbouw gebruikte in 2008 per eenheid product 70% minder energie dan in 1980, het jaar waarop begonnen werd met meten.

Doordat het gebruik van warmtekrachtinstallaties sterk is toegenomen, wordt er meer bruikbare energie uit fossiele brandstof gehaald dan in een traditionele elektriciteitscentrale.

Gezien de recente ontwikkelingen van het verschil tussen de elektriciteitsprijs en de aardgasprijs, is het de vraag of de warmtekrachtinstallaties in de toekomst in dezelfde mate gebruikt kunnen blijven worden.

Categorieen:
Algemeen