Archief

11-Kernenoperatocht voltooid

Dario Fo heeft vrijdag de 11kernenopera-tocht door Westland voltooid met de allerlaatste compilatievoorstelling waarin circa veertig hoogtepunten uit alle elf kernenopera's de revue passeerden.

Uiteindelijk kwam daarmee een eind aan het muziektheaterfeest gedurende elf maanden waarmee in 2009 het vijfjarig bestaan van de gemeente Westland is gevierd.

Om te benadrukken hoe bijzonder dit project is geweest voor deze jonge fusiegemeente werden de zeven slotvoorstellingen ingeleid met een kort woord door een lid van het College van B&W van Westland. Overigens zijn de operavoorstellingen in 2009 geregeld bezocht door de wethouders, terwijl burgemeester Van der Tak bij alle elf opera's aanwezig is geweest.

Categorieen:
WestlandAlgemeen