Archief

Koninklijke onderscheiding

Huub A. van der Meer heeft op dinsdag 15 december uit handen van de heer J.Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de versierselen opgespeld gekregen die horen bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De bijeenkomst vond plaats in het gemeentehuis van de gemeente Moordrecht, waar Van der Meer tot 1 januari 2010 waarnemend burgemeester is.

De heer Franssen sprak de waardering uit voor de vele politieke en maatschappelijke activiteiten van Huub van der Meer. De weg- en waterbouwkundige Van der Meer werd namens het CDA lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. In een periode van 15 jaar was hij Statenlid, fractievoorzitter en Gedeputeerde. Vanaf 1993 bekleedde hij de functie van burgemeester in de voormalige gemeente De Lier. In de nieuwe gemeente Westland was hij van 2004-2006 wethouder en eerste loco-burgemeester. Vanaf 2006 is Van der Meer waarnemend burgemeester in Moordrecht.

Gedurende een lange tijd is Huub van der Meer voorzitter geweest van de Maatschappelijke dienstverlening Hoeksewaard. Ook heeft hij vele jaren een functie gehad in een schoolbestuur. Als voorzitter van IOS (Interprovinciale Organisatie Sport), een overkoepeling van de provinciale sportraden was hij lid van het NOC NSF. In het Nederlands burgemeestersvoetbalelftal speelt de 66 jarige Huub van der Meer nog steeds mee.