Archief

Vragen in Tweede Kamer over Westland

Ton Elias (VVD) heeft dinsdag 15 december tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer aan minister Van der Hoeven (Economische Zaken) vragen gesteld over de handelwijze van de burgemeester van de gemeente Westland nadat de raad met meerderheid gekozen had voor een verruiming van de winkelopeningstijden op zondag.

De minister heeft geantwoord dat zij het verzoek van de burgemeester om het raadsbesluit van de raad in aanmerking te laten komen voor vernietiging bij de kroon heeft ontvangen. Zij gaf daarbij aan dat de gemeente Westland naar haar idee inderdaad niet voldoet aan de mogelijkheden de openingstijden te verruimen op basis van toeristische activiteiten.

Alvorens tot een definitief besluit te komen heeft ze de raad uitgenodigd voor een toelichting op het door de raad genomen besluit. In verband met opschortende werking heeft zij de raad aangeraden dat zo snel mogelijk te doen.

Diverse andere Kamerleden grepen de vraag van de heer Elias aan nog eens terug te grijpen op een eerder gehouden discussie in de Tweede Kamer over de aanpassingen van de wet, waarbij juist dit onderwerp over winkelopeningen op zondag ook ter sprake was gekomen. In dat wetsvoorstel, dat nu bij de Eerste Kamer ligt, is sprake van een verscherping van de voorwaarden. De minister wenste niet in te gaan of onder de nieuwe wet de raad wel of niet juist gehandeld zou hebben met het nu genomen besluit.

Categorieen:
WestlandAlgemeen