Archief

Nieuwe wet GBA

De fractie van GemeenteBelang Westland vraagt zich af of de gemeentelijke basis administratie van mensen die in Westland verblijven wel goed genoeg is voor de nieuwe wet GBA en dan met name bij de registratie van arbeidsmigranten.

Niet alleen de gemeente gebruikt deze gegevens maar vanaf 2010 moeten ook andere overheidsinstellingen als politie en brandweer hierop kunnen vertrouwen.

De fractie heeft al eerder vragen gesteld over de registratie van arbeidsmigranten. Nu willen ze graag van het college weten hoe de stand van zaken is rondom het aantal ingeschreven arbeidsmigranten en leeg staanden woningen en of de gemeente gereed is voor de nieuwe wet GBA die per 1 januari van kracht wordt.

Categorieen:
WestlandAlgemeen