Archief

Westland krijgt bouwsubsidie voor 136 woningen

Westland heeft subsidie ontvangen voor de bouw van 136 koop- en duurdere huurwoningen, de gemeente had subsidie verzocht voor 188 woningen.

Bouwprojecten die door de economische crisis stil waren gevallen of zelfs niet gestart kunnen hierdoor weer voor 1 juli 2010 aanvangen.

De overheid heeft subsidie toegekend aan de projecten Juliahof, De Heeren van Alkemade, Naaldhorst, Amaliahove, Hof van Wateringen en appartementencomplex De Populair.

Midden-Delfland heeft geen subsidie verkregen ondanks de aanvraag voor 30 woningen.

De tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 is onderdeel van het pakket crisismaatregelen.