Archief

FloraHolland verwacht omzetdaling

Voor 2010 begroot FloraHolland een omzetdaling van 1,5%. De bijna 500 aanwezige coöperatieleden gingen donderdagavond tijdens de algemene ledenvergadering van bloemenveiling FloraHolland in Naaldwijk zonder stemming akkoord met het jaarplan en de begroting voor 2010.

De tarieven voor aanvoerders blijven in 2010 grotendeels gelijk. De basisprovisie komt op 1,4%. Verkopen via FloraHolland Connect wordt 0,1% goedkoper. De klokprovisie blijft 2,3%.

FloraHolland voerde het afgelopen jaar een aantal stevige bezuinigingen door. Daarbij werden, aldus algemeen directeur Timo Huges, de grenzen van de kostenefficiency opgezocht zonder de dienstverlening aan te tasten. De veiling legde dit jaar een heldere visie op de toekomst neer.

FloraHolland focust doelgericht op vier punten: internationalisering, digitalisering, de directe stromen en de ledencoöperatie. Over beeldveilen, ook in de rondvraag een belangrijk aandachtspunt, zei Huges: "Digitaliseren is anno 2009 een speerpunt. De klok is en blijft een belangrijk vermarktingsmiddel. Loskoppeling van het commerciële veilproces en het daarachter liggende logistieke proces is nodig om vraag en aanbod maximaal te bundelen en de klok voor de keten betaalbaar te houden."

Categorieen:
NaaldwijkAlgemeen