Archief

College besluit tot aanpassing Poeldijksepad

Wethouder Weverling heeft namens het college van B&W deze week bekend gemaakt dat het Poeldijksepad tussen Poeldijk en Honselersdijk opnieuw zal worden ingericht.

De herinrichting zal in de variant worden uitgevoerd zoals deze in september 2008 door LPF-Westland is verzocht middels schriftelijke vragen aan het college.

LPF-Westland had aandacht gevraagd voor het vele fietsverkeer en de gevaarlijke situaties met schoolgaande kinderen. LPF-Westland stelde een herinrichting voor, waarbij twee afzonderlijke fietsstroken zouden worden gemaakt.

De werkzaamheden zullen naar verwachting in de 2e helft van 2010 starten.