Archief

Vernietigend rapport COT over strandrellen

Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement heeft woensdag de resultaten van haar onderzoek naar de strandrellen van Hoek van Holland bekend gemaakt. Het onderzoek richtte zich onder meer op de voorbereiding van de politie op het strandfeest en de gang van zaken tijdens en na het evenement. De presentatie van het onderzoek werd visueel ondersteund door zowel bekende als onbekende beelden van o.a. de organisatie van het evenement en van de bodycam van één van de politieagenten.

De belangrijkste conclusie welke getrokken wordt is dat er een organisatorisch en communicatief probleem is bij zowel de gemeente Rotterdam als bij Politie Rotterdam-Rijnmond. Uit het rapport komt naar voren dat in alle fasen van het evenemententraject er onvoldoende scherpte is geweest bij alle onderdelen van de instanties. Deze conclusie is getrokken op basis van alle beschikbare informatie, filmbeelden en een 60-tal interviews welke het COT heeft gevoerd.

De organisator van het evenement Veronica Sunset Grooves wordt verweten het draaiboek slecht op orde te hebben gehad. Het draaiboek was een gewijzigde versie van die van het voorgaande jaar. De organisator is verantwoordelijk geweest voor het overleg tussen de diverse (hulp)diensten. Volgens het rapport een te zware verantwoording voor een organisator welke ook commerciële belangen heeft bij een dergelijk evenement.

De vergunning voor het evenement Sunset Grooves is routinematig verleend waardoor de risico's niet goed zijn ingeschat. De uiteindelijke afgifte vond enkele dagen voor het evenement plaats en gaf nauwelijks ruimte om op- en aanmerkingen te geven, noch om een bezwaar te voeren. Geen van de betrokken (hulp)instanties heeft het evenement vooraf ingeschat als een risicovol evenement, iets wat volgens het rapport voorkomen had kunnen worden als de instanties hun contacten op orde zouden hebben.

De gemeente Hoek van Holland heeft hard aan de weg getimmerd om de deelgemeente op de kaart te zetten en grote evenementen aan te trekken. Daarbij is de moeilijke bereikbaarheid en de infrastructuur van de badplaats, en heeft daardoor het onderwerp veiligheid onvoldoende aandacht gekregen. Burgemeester van der Tak onderschreef al eerder dat de infrastructuur richting de badplaats, die via gemeente Westland loopt, eveneens niet geschikt is voor de grote evenementen.

Een verwarrende briefing aan de agenten en particuliere beveiligingsdiensten voorafgaand aan het evenement ,een ongecoördineerde hulpverlening en een onduidelijke commandostructuur tijdens het evenement zorgden voor een onveilige situatie voor het beperkte aantal agenten ter plaatse. De agenten zijn door het excessieve geweld in het nauw gedreven. Zowel het vuren van waarschuwingsschoten als het gericht schieten is uit het rapport van het OM van dinsdag gerechtvaardigd gebleken. Het geweld tegen zijn agenten is de Rotterdamse korpschef Meijboom een doorn in het oog. "De angel moet eruit, dit mag nooit meer gebeuren", sprak hij uit.

De agenten hebben het door een slechte verbinding met de commandowagen, het falen van het communicatiesysteem C2000 en het falen van het mobiele particuliere netwerk gedurende de avond grotendeels zonder leiding moeten stellen. De agenten hebben daardoor veelal zelfstandig moeten handelen zonder enige achterban. Meijboom spreekt in zijn reactie uit dat het absoluut niet om groentjes zou gaan, dit werd eerder beweerd in de media.

Uit het rapport blijkt dat de verantwoordelijke commandant van de politie al op de vrijdag zeer betrouwbare informatie ontvangen heeft van de Regionale Informatie Dienst over de komst van hooligans van de harde kern van Feijenoord. De dreigende informatie had volgens het onderzoek reden moeten zijn om het evenement af te lasten of op z'n minst aanvullende maatregelen te nemen in de vorm van een opschaling van de politieinzet of zelfs een paraatheid van Mobiele Eenheid. Op zaterdag werd deze informatie met nog specifiekere informatie aangevuld over de hooligans, mogelijke aantallen, de verzamelplaatsen en de wijze van vervoer. Deze informatie is niet terecht gekomen bij de zogenaamde driehoek, waarvan de korpschef, de korpsbeheerder en de officier van justitie deel van uitmaakt. Niet tijdens de bekendwording van de dreiging van vrijdag, niet tijdens de eerste incidenten, noch tijdens de geweldsexplosie van zaterdagavond laat. De driehoek is pas na middernacht ingelicht en op basis van die informatie pas voor het eerst op zondagochtend 08u bijeen geweest. De verantwoordelijke commandant is te onervaren gebleken uit het rapport en niet gekwalificeerd om dergelijke evenementen onder de pet te hebben.

Het rapport heeft buiten conclusies enkele aanbevelingen naar voren gebracht. Het aanpakken van het vergunningsbeleid bij de gemeente en een verbeterings van de commandostructuur bij het politiekorps zijn de belangrijkste aanbevelingen. Zowel korpschef Meijboom als korpsbeheerder en burgemeester Aboutaleb onderschrijven de conclusies en de aanbevelingen. Een deel van de aanbevelingen zijn inmiddels al ingevoerd. De evenementenkalender van Rotterdam is volgens het rapport te vol en er zal voor ieder omvattend evenement in de toekomst een risicoanalyse plaats moeten vinden.

Marco Pastors van de gemeentepartij Leefbaar Rotterdam sluit niet uit dat er politieke consequenties gaan volgen. "Het is niet de vraag of er consequenties volgen maar waar", volgens Pastors. Volgende week donderdag zal het rapport bij de gemeenteraad ter sprake komen.

Van de 45 aangehouden personen zit ca. 1/3 nog in verzekerde bewaring. Op 18 december zal de eerste zaak in een openbare zitting plaatsvinden. In januari zal de eerste inhoudelijke behandeling plaatsvinden bij de Meervoudige Kamer.

Het onderzoek vond plaats onder voorzitterschap van Wim Deetman, oud-burgemeester van Den Haag en de commissieleden Leo de Wit, voormalig officier van justitie in Amsterdam en Rotterdam en Peter Vogelzang, de voormalige korpschef van Utrecht.

Dinsdag maakte het OM bekend dat er geen politieagenten vervolgt zullen worden naar aanleiding van het onderzoek van de Rijksrecherche. Belanghebbenden, de gewonden en nabestaanden van Robby van der Leeden, kunnen eventueel nog naar het gerechtshof stappen. Daarmee zijn de vijf politieagenten nog niet helemaal vrij van vervolging.