Archief

Slopen met asbest eenvoudiger

De gemeente Westland en de woningcorporaties Vestia, Wonen Wateringen en Arcade gaan een convenant sluiten waarin een paraplu-sloopvergunning van kracht wordt.

Dit houdt in dat er een vergunning wordt verleend voor de asbestverwijdering bij onderhoud van woningen, en dat deze vergunning voor iedereen hetzelfde is.

Een woningcorporatie die het convenant tekent, heeft de mogelijkheid sneller asbest te kunnen verwijderen uit een huurwoning. Het convenant is afgeleid van een landelijke regel tussen het ministerie van VROM en Woningcorporatie Aedes.