Archief

'Monster Noord, wonen in het groen'

Het college van burgemeester en wethouders van Westland heeft haar visie op het gebied Monster Noord weergegeven in het informatieboek 'Monster Noord, wonen in het groen'.

Met dit informatieboek wil het college een duidelijk beeld geven van de ontwikkelingen in het gebied en dan met name het deel waaraan in het kader van de bestemmingsplanprocedure goedkeuring is onthouden door de de provincie Zuid-Holland. Daarbij ligt de nadruk enerzijds op een historisch overzicht van de relevante besluitvorming. Anderzijds presenteert het college de kwaliteiten die zij in haar visie voor ogen heeft.

Monster Noord maakt deel uit van De Westlandse Zoom, een integrale gebiedsontwikkeling met natuur, recreatieve en ecologische verbindingen en woningbouw als groene buffer tussen de Haagse agglomeratie en het Westlandse glastuinbouwgebied.

Het gebied Monster Noord sluit direct aan op de bestaande kern van Monster. De Provincie Zuid-Holland heeft het bestemmingsplan Monster Noord, dat woningbouw in het gebied mogelijk moet maken, slechts gedeeltelijk gehonoreerd.

Burgemeester en wethouders zijn, mede naar aanleiding van de behandeling van het bestemmingsplan in Provinciale Staten, van mening dat de visie van de gemeente Westland onvoldoende bekend is en vonden hierin de aanleiding om deze op een inzichtelijke manier te presenteren in het informatieboek 'Monster Noord, wonen in het groen'.

Hierin maakt het college duidelijk dat de keuze voor de inrichting van het gebied met groen en wonen, op een verantwoorde manier kan plaatsvinden waarbij een duidelijke meerwaarde voor de omgeving wordt gecreƫerd.