Archief

Ger Alleblas niet herkiesbaar

Fractievoorzitter Ger Alleblas-Behrtel heeft in de raadsvergadering van Gemeente Westland aangekondigd zich voor de volgende raadsperiode niet meer herkiesbaar te stellen voor de lijst van Progressief Westland (PvdA/GroenLinks).

De besturen van de PvdA en GroenLinks hebben begrip voor haar besluit. Ger heeft aangegeven voor nieuwe uitdagingen te kiezen.

Op donderdag 26 november wordt tijdens de ledenvergadering de conceptkieslijst voor de komende gemeenteraadsvergadering aan de leden voorgelegd.

Categorieen:
Westland Algemeen