Archief

Duurzaam inkopen gemeente Westland

Het raadslid Ulbe Spaans van Progressief Westland heeft een vraag inzake Duurzaam inkopen aan het college van burgemeester en wethouders gericht.

De gemeente onderkent het belang van duurzaam inkopen. Momenteel voert zij ongeveer 30% van haar inkopen duurzaam uit. De verwachting is dat dit percentage in 2010 sterk zal stijgen.

Inmiddels is gestart met het opnemen van de landelijk opgestelde duurzaamheidscriteria bij enkele grote aanbestedingen. Door middel van een plan van aanpak zal de gemeente zich inspannen om de streefpercentages te behalen.

Categorieen:
WestlandAlgemeen