WOS
Archief

Moskee blijft gemoederen bezighouden

De fractie van LPF Westland heeft wederom vragen gesteld naar aanleiding van brieven over de bouw van een nieuwe moskee in Naaldwijk.

Uit correspondentie is gebleken dat de vereniging Almouwahidin is aangeschreven over het feit dat er gestreefd wordt naar een locatie voor een nieuwe moskee in Hoogeland en dat het college zoekt naar een geschikte locatie binnen Hoogeland.

De LPF wil graag van het college weten hoe zij verklaart dat er min of meer concrete toezeggingen zijn gedaan aan de stichting terwijl de inspraakprocedure nog loopt en de gmeeenteraad nog een besluit moet nemen.