WOS
Archief

Aanleg turborotonde Monster mogelijk eerder

De fractie van CDA Westland heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de aanleg van een turborotonde bij de Emmastraat-Zwartendijk-Molenweg in Monster.

De fractie heeft informatie verkregen dat de provincie in 2012 groot onderhoud wil plegen aan de N211 waarbij ook de rotonde kan worden aangelegd. De provincie zou zelfs bereid zijn om mee te financieren. De gemeente zou dan echter wel eerst de benodigde gronden te verwerven. Nu staat in het Verkeersplan dat de aanleg van de rotonde in 2013 kan beginnen.

Nu wil de fractie van het college weten of de gekregen informatie klopt en wanneer het college denkt de rotonde klaar te hebben.