WOS
Archief

Korte Kruisweg merkbaar drukker

De laatste jaren is het verkeer op de Korte Kruisweg in Maasdijk sterk toegenomen. Bewoners rondom geven aan dat de verkeersintensiteit en snelheid eerder lijkt op een snelweg dan een dorpsweg waar een maximum snelheid geldt van 30 km per uur.

De Korte Kruisweg is een woonstraat met aan beide kanten op korte afstand van de weg woningen. Schoolkinderen maken gebruik van de Korte Kruisweg. De 3 Maasdijkse basisscholen bevinden zich zowel ten oosten als ten westen van de Korte Kruisweg.

Naar verluidt zouden maatregelen worden geblokkeerd doordat de Korte Kruisweg een aanrijdroute voor de hulpdiensten is.

De fractie van LPF Westland heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de gevaarlijke situatie en verzoekt om spoedige maatregelen.