Archief

Fractie stelt vragen over seasonalwork

De fractie van Gemeentebelang Westland heeft schriftelijke vragen gesteld over het initiatief van LTO Nederland en UWV werkbedrijf /EURES tuinbouwondernemers om werkgevers verplicht te stellen seizoenarbeiders te zoeken via de website seasonalwork.nl.

De fractie is van mening dat er geen adequate oplossingen voor de huisvesting van seizoenarbeiders zijn met uitzondering van het zogenoemde polenhotel.

Wat de fractie betreft is er meer sprake van EU arbeiders in plaats van seizoenarbeiders die voornamelijk uit Oost Europese landen komen.

Tevens is er geen sprake van seizoensarbeid gezien tuinderijen meer en meer jaarrond werken.

De fractie heeft het college gevraagd of zij tevreden is met het initiatief.

Categorieen:
Westland Algemeen