Archief

Gemeente gaat mantelzorgers ondersteunen

De gemeente Westland vindt het belangrijk om mantelzorgers beter te gaan ondersteunen. Om dit te bereiken is het nodig dat mantelzorgers worden erkend en bereikt.

Dit gaat de gemeente de komende jaren doen door de ontwikkeling van een netwerk van ondersteuners, het oprichten van een 'steunpunt mantelzorg' in de gemeente, het samenstellen van een informatiepakket, het onderzoeken of een burenhulpcentrale in Westland haalbaar en gewenst is en door specifieke aandacht te vestigen op de jonge mantelzorger.

Over mantelzorg in allochtone gezinnen is weinig bekend. Onderzoek zal uit moeten wijzen of hier een specifiek aanbod voor nodig is.

Categorieen:
Westland Algemeen