Archief

Delfland wil naar lagere tarieven

Het Hoogheemraadschap van Delfland vindt dat de waterschapslasten onevenredig zwaar drukken op de schouders van inwoners en bedrijven in Delfland.

Delfland heeft daarom de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat een brief gestuurd met het verzoek om in aanmerking te komen voor de Waterschap 1-status.

Met de toekenning van deze status wil Delfland bereiken dat de waterschapstarieven op een aanvaardbaar niveau kunnen worden gehouden.

In vergelijking met de rest van Nederland kent Delfland een specifieke samenloop van omstandigheden die het waterbeheer en de afvalwaterzuivering extra kostbaar maken.

Op een klein, dichtbebouwd en laaggelegen oppervlak wonen en werken bijna 1,4 miljoen mensen. Delfland staat daardoor voor eenzelfde opgave als waar de vier grote steden zich voor geplaatst zien.

Categorieen:
Algemeen