Archief

Samenscholingsverbod blijft

Om de overlast van jongeren in Monster tegen te gaan blijft het op 6 november 2008 van kracht geworden samenscholingsverbod voor de omgeving van de woning Wilhelminastraat 10, de onlangs ontruimde woning, gehandhaafd tot in elk geval 6 februari 2009.

Verder besluit de burgemeester in de loop van de volgende week over het instellen van een tweede samenscholingsverbod en wel voor het parkje bij de Vivaldi in Monster. Samen met een uitbreiding van het aanbod van jongerenwerk in deze kern moet een en ander leiden tot beƫindiging of anders toch in elk geval een goed merkbare vermindering van de overlast.

De gemeente Westland neemt deze maatregelen omdat een nog steeds groter wordende groep jongeren in de kern Monster ernstige overlast veroorzaakt op de plekken waar zij bij elkaar komen. De politie treedt regelmatig corrigerend op tegen deze jongeren en heeft inmiddels een aantal keren proces-verbaal opgemaakt. Toch blijven de klachten over overlast en de daaruit voortvloeiende aantasting van het woongenot bestaan.

Categorieen:
Monster Westland Algemeen