Archief

Delfland vraagt om W1-status

Het Hoogheemraadschap van Delfland vindt dat de waterschapslasten onevenredig zwaar drukken op de schouders van inwoners van en bedrijven in Delfland.

Delfland heeft daarom de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat een brief gestuurd met het verzoek om in aanmerking te komen voor de W(aterschap) 1-status. Met de toekenning van deze status wil Delfland bereiken dat de waterschapstarieven op een aanvaardbaar niveau kunnen worden gehouden.

Vanwege alle investeringen betalen inwoners en bedrijven in Delfland de komende jaren fors meer belasting dan inwoners van en bedrijven in andere waterschappen. Het bestuur van Delfland vindt het ongewenst dat de unieke omstandigheden in Delfland tot hoge lasten leiden voor burgers en bedrijven.

Delfland wil met de staatssecretaris praten over de mogelijkheden om Delfland te helpen de lasten zo laag mogelijk te houden. Zij noemen dat de W(aterschap) 1-status omdat de rijksoverheid in het verleden ook de vier grote steden heeft geholpen om de lasten voor de inwoners op een aanvaardbaar niveau te houden.

Categorieen:
Algemeen