Archief

Schildjes voor monumentale panden

De gemeente Maassluis heeft besloten om aan de eigenaren van rijks- en gemeentelijke monumenten 'monumentenschildjes' toe te kennen.

Met deze schildjes wil Maassluis zichtbaar maken dat zij vele monumentale panden binnen de gemeentegrenzen heeft. De schildjes worden naar verwachting begin volgend jaar aan de eigenaren van de panden beschikbaar gesteld.

De eigenaren van de monumentale panden bepalen zelf of er een schildje aan zijn of haar pand mag worden bevestigd. Zij zijn inmiddels door wethouder John Scheerstra via een persoonlijke brief op de hoogte gesteld. Nadat de schildjes zijn geleverd wordt gekeken wanneer en op welke wijze de uitreiking plaatsvindt.

Categorieen:
Maassluis Algemeen