Archief

Uitvoeringsprogramma Vitale Dorpen

In vervolg op de vaststelling van de visie voor de toekomst van de dorpen en buurtschappen in Midden-Delfland, heeft het college een uitvoeringsprogramma voor de Vitale Dorpen opgesteld.

Hierin wordt aangegeven hoe de gemeente en andere belanghebbende partijen de in de visie omschreven doelen willen bereiken.

In het uitvoeringsprogramma wordt op hoofdlijnen aangegeven welke concrete acties ondernomen worden. Hierbij is sprake van acties en projecten voor de korte en de langere termijn.