Archief

'Oud glas met statiegeld opruimen'

De PvdA Zuid-Holland heeft tijdens de behandeling van de begroting voor 2009 aangegeven op kort termijn duidelijkheid te willen krijgen over wat er nodig is om een duurzame ontwikkeling van de glastuinbouw te garanderen. Ron Hillebrand, fractievoorzitter, opperde in zijn bijdrage een statiegeldregeling voor nieuw glas in het leven te roepen waarmee 'oud glas in de toekomst kan worden opgeruimd'.

Hillebrand onderstreepte in zijn betoog het belang van de glastuinbouwsector voor de werkgelegenheid in Zuid-Holland, vooral in deze economisch zware tijden. De glastuinbouwsector dient wel geherstructureerd te worden. De huidige instrumenten, die daarvoor worden ingezet, zijn echter niet voldoende. Zo worden bijvoorbeeld de doelstellingen om het verspreid liggend glas op te ruimen bij lange na niet gehaald.

In een motie heeft de PvdA daarom aan het College gevraagd om voor 1 februari inzicht te geven in welke beleidsinstrumenten en/of middelen nodig zijn om de gestelde doelen voor glas uit het coalitieakkoord wel te halen.

Categorieen:
Algemeen