Archief

Verzet tegen negatieve publiciteit

De Engelse bloemenbranche verzet zich tegen negatieve publiciteit over de bloementeelt in binnen- en buitenland.

Dat doet ze door op websites uitgebreid weerwoord te geven op die negatieve publiciteit.

Negatieve berichten over de teelt van bloemen en planten zijn geen nieuw verschijnsel in Groot-Brittannië. Ook in Nederland maakte de publiciteit, rond een onderzoek dat uitwees dat in Nederland geteelde bloemen schadelijker zouden zijn voor het milieu dan die uit Afrika, veel indruk.

Categorieen:
Algemeen