Archief

Westland geeft eindejaarsuitkering

Westlandse huishoudens met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum kunnen in aanmerking komen voor een eindejaarsuitkering 2008 van € 50,-- netto per huishouden.

Mensen die een bijstandsuitkering voor levensonderhoud hebben, of mensen die in 2008 kwijtschelding kregen voor de gemeentelijke heffingen, ontvangen de eindejaarsuitkering automatisch voor het einde van het jaar. Alle andere personen uit de doelgroep worden opgeroepen zelf een aanvraag in te dienen.

Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de Stip Westland loketten. Het formulier moet uiterlijk 31 december 2008 weer bij Stip Westland worden ingeleverd.

Categorieen:
Westland Algemeen