Archief

Andere toekomst voor oude schoolgebouwen

Onderzoek heeft uitgewezen dat de voormalige gebouwen van de Verbuchhof-school en de Regenboogschool in Poeldijk niet kunnen worden omgebouwd tot woningen.

In samenspraak met Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom wil woningcorporatie Arcade de locatie van de Verburchhof-school herontwikkelen. Arcade heeft een architect een ontwerp laten maken voor een nieuw, kleinschalig woongebouw, waarin waardevolle elementen uit het huidige gevelbeeld zijn opgenomen. De Regenboogschool en naastgelegen gymzaal zullen, vooruitlopend op verdere planontwikkeling, worden gesloopt om verpaupering en vandalisme te voorkomen. Plannen voor deze locatie zijn nog in studie.

Bouwtechnisch onderzoek heeft uitgewezen dat zowel het voormalige onderkomen van de Verburchhof als dat van de Regenboog in slechte staat verkeren. Arcade heeft vervolgens laten onderzoeken of het pand van de Verburchhof kan worden omgebouwd tot een woongebouw, met behoud van het pand. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat er veel bouwkundige ingrepen moeten plaatsvinden om aan de moderne eisen van een woning te kunnen voldoen. Na zorgvuldige afwegingen is de corporatie tot de conclusie gekomen dat verbouw van het pand niet haalbaar is. De gebouwen van de Regenboog-school lenen zich evenmin voor woningbouw. Daarvoor zijn te veel kostbare functionele en constructieve ingrepen noodzakelijk.

Categorieen:
Poeldijk Westland Algemeen