Archief

Provincie: geld voor Westlandse wegen

De provincie Zuid-Holland zet de komende vier jaar ruim € 800 miljoen euro in voor infrastructurele projecten. Dat blijkt uit het Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur (MPI), dat is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Het geld wordt besteed aan 300 projecten op het gebied van wegen, vaarwegen en fietspaden, openbaar vervoervoorzieningen en verkeersveiligheid.

Een van de projecten is het 3-in1-project in het Westland, waaronder N 223 als verbinding tussen de A 20 en de N 220 en de N 222 Verlengde Veilingroute.

Met de voorgenomen investeringen wil de provincie Zuid-Holland de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de provincie Zuid-Holland vergroten. Zo is een extra investeringsbudget opgenomen voor beperking van de geluidsoverlast op 27 plaatsen op provinciale wegen en langs de RijnGouwelijn-Oost.

Categorieen:
Westland Algemeen