Archief

Westland investeert in nieuwbouw

De gemeente Westland neemt vanaf 2009 jaarlijks een bedrag in de begroting op voor nieuwbouw van één brede basisschool. Voor 2009 staat de Pieter van der Plasschool in Wateringen als eerste op op de nominatie voor vervangende nieuwbouw.

In overleg met de schoolbesturen en diverse maatschappelijke instellingen start de gemeente in 2009 met de uitwerking van een strategisch integraal huisvestingplan. Het is de bedoeling dat dit plan de komende jaren de basis gaat vormen voor de nieuwbouw en de ontwikkeling van brede scholen in Westland.

In de programmabegroting 2009-2012, die in november in de gemeenteraad wordt besproken, is hiervoor in totaal een bedrag van ruim 20 miljoen euro opgenomen.