Archief

Tekeningen retour afzender

In de jaren 1969 en 1970 schreef de krant Het Binnenhof enkele prijsvragen uit voor de Westlandse jeugd. Deze prijsvragen, opgezet door de toenmalige archivaris B. Ringeling, gingen over molens, kerken, kastelen en zelfs over het thema 'moord'. De kinderen werden uitgenodigd om bij hun antwoorden ook een eigen tekening te maken.

Een flink deel van deze tekeningen is rechtstreeks naar de redactie van de krant gestuurd, maar er zijn er uiteindelijk ook zo'n 470 bij het Historisch Archief Westland terecht gekomen; en daar liggen ze nu nog.

De kinderen die destijds deze tekeningen hebben ingeleverd, krijgen de kans om hun eigen tekening na 40 jaar weer terug te krijgen. Op de website van het archief, www.historischarchiefwestland.nl, zijn een paar voorbeelden van de tekeningen te zien. Bovendien staat op die website een lijst met namen van alle kinderen van wie er een tekening bewaard is gebleven.

Staat uw naam er bij en vindt u het leuk, dan kunt u uw eigen tekening komen ophalen tijdens de open dag van het Historisch Archief Westland op 11 oktober (van 10.00-16.00 uur in het gemeentehuis Naaldwijk).