Archief

Delfland akkoord met Waterplan

De verenigde vergadering van Delfland is donderdag akkoord gegaan met het Waterplan Westland.

Het Waterplan Westland is een bij tuinders erg omstreden plan, doordat zij verplicht worden om grond voor waterberging ter beschikking te stellen, zonder dat hier een vergoeding tegenover staat. Deze verplichting is, ondanks ingediende bezwaren van onder meer LTO Glaskracht, nog steeds opgenomen in het waterplan.

De gemeenteraad van de gemeente Westland buigt zich later deze maand over het plan. Het plan is pas definitief als ook de gemeenteraad ermee heeft ingestemd.

Categorieen:
Westland Algemeen