Archief

Zorg om toename vacatures politie

Cor Visser, bureauchef bureau Westland van Politie Haaglanden, verwacht dat het aantal vacatures binnen zijn korps in 2008 verder zal toenemen.

In het Planrap, een plan met de doelstellingen voor het komende jaar, schrijft Visser in zijn voorwoord dat dit ten koste gaat van de prestaties.

In hetzelfde planrap staat opgesomd dat bestrijding van jongerenoverlast prioriteit heeft in 2008, met name op gebied van de thema's drugsoverlast, jeugdcriminaliteit, vekeersonveiligheid en uitgaanscriminaliteit.

Categorieen:
Westland Algemeen